SL 1336 hitrostna pretočna metoda gl. tudi metoda srednjih prerezov; metoda pasovnih prerezov; metoda hitrostnih plastnic;


Metoda merjenja pretoka v vodotokih z merjenjem hitrosti vodnega toka v številnih točkah prečnega prereza, z merjenjem globin v območju prečnega prereza in s seštevanjem zmnožkov povprečnih hitrosti in elementarnih površin.