SL 1244 podzemna reka


Vodno telo, ki teče skozi zelo velik podzemni prostor, kot je jama, votlina, ali skozi skupino večjih, med seboj povezanih podzemnih prostorov.