SL 1240 usedanje plavin (1) sin.sedimentacija; pogrezanje tal (2) sin. posedanje tal


(1) Usedanje plavin v vodotoku.

(2) Znižanje zemeljske površine na precejšnjem območju zaradi odstranitve tekočega ali trdnega materiala pod njo ali zaradi odstranitve topljivih snovi z raztapljanjem.