SL 1185 izvir gl. tudi vir;


Mesto, na katerem voda naravno priteka iz kamnine ali zemljine na površje ali v telo površinske vode.