SL 1087 seš


Nihanje površine jezera ali podobnega vodnega telesa, povzročeno s potresom, vetrom ali razlikami v atmosferskem tlaku.