SL 1007 relativna vlažnost


Ob danem tlaku in temperaturi izraženo razmerje med deležem v molih izražene vodne pare in v molih izraženim deležem, ki bi ga imel zrak, če bi bil zasičen z vodo pri istem tlaku in isti temperaturi.