SL 0820 večkratna regresija gl. tudi večkratna korelacija;


Regresija "odvisne" spremenljivke z več kot eno "neodvisno" spremenljivko. (DST)