SL 0754 dolgoročna hidrološka napoved


Napoved prihodnje vrednosti kakega elementa režima vodnega telesa za obdobje, ki presega deset dni od izdaje napovedi. (TR)