SL 0696 razpoklinska voda sin. intersticijska voda; gl. tudi fosilna voda; konatna voda;


Voda v razpokah kamnin.