SL 0660 reka z globoko vrezano strugo sin. vrezana reka;


Reka, ki je vrezala svojo strugo v dno doline.