SL 0609 hidrografija


Znanost, ki se ukvarja z opisovanjem in meritvami odprtih vodnih teles, npr. oceanov, morij, vodotokov, jezer, zadrževalnikov itd., predvsem pa s kartiranjem odprtih vodnih površin za potrebe plovbe.