SL 0556 podzemna razvodnica sin. podzemna vododelnica;


Črta na vodni gladini ali piezometrični površini, od katere teče podtalnica v različne smeri.