SL 0393 pronicajoči izvir sin. izvirno območje;


Razpršen iztok podzemnih voda na površino tal ali v vodotok.