SL 0365 krivulja znižanja sin. depresijska krivulja; krivulja padanja;


(1) Navpični prerez skozi središče lijaka depresije.

(2) Diagram, ki kaže spremembo vodostaja, povzročeno s črpanjem, v odvisnosti od časa.

(3) Profil površine tekočine, ko je njen nagib večji od nagiba dna.