SL 0339 pretok


Prostornina vode, ki v časovni enoti preteče skozi prečni prerez vodotoka.