SL 0336 neposredni površinski odtok sin. direktni površinski odtok; gl. tudi neposredni odtok;


Vodni tok, ki doteka neposredno v strugo reke. Vključuje površinski kot tudi podpovršinski tok. Izraz uporabljamo, kadar pri hidrološki analizi ne moremo izločiti podpovršinskega toka.