SL 0327 odstranjevanje vode sin. odvodnjavanje; odvodnja; gl. tudi osuĊĦevanje;


Odstranjevanje vode iz tal ali iz kotanje.