SL 0295 mrtva voda gl. tudi mirujoča voda;


Počasi gibajoča se ali stoječa voda, v kateri zato navadno primanjkuje kisika.