SL 0258 korelacija


Medsebojna odvisnost ali odnos med dvema merljivima spremenljivkama. (DST)