SL 0235 stekanje (1); sotočje (2) gl. tudi bifurkacija; raztočje;


(1) Stekanje dveh ali več vodotokov. (TR)

(2) Mesto stekanja dveh ali več vodotokov.