SL 0159 umerjanje sin. kalibracija;


Eksperimentalno določanje povezave med količino, ki jo želimo meriti, in vrednostjo, ki jo kaže priprava, naprava ali proces, ki količino meri. (TR)