SL 0041 naplavinski vršaj sin. vršaj; aluvialni vršaj; gl. tudi hudourniški vršaj;


Naplavine v predelu, kjer se strmi vodotok izteka v ravnino.