SL 0004 val s strmim čelom sin. strmi val; translatorni val;


Hitro povečanje globine vode v toku s prosto gladino, povzročeno z nenadno spremembo pretočnih razmer.