RO 1316 staţie hidrometrică cu două mire


Staţie de măsurare a debitelor în care două mire hidrometrice (sau limnigrafe) instalate la fiecare extremitate a unui bief, permit măsurarea pantei longitudinale a apei, considerată ca un parametru esenţial în relaţia nivel - debit.