RO 1087 seişă


Oscilaţia suprafeţei unui lac sau altui plan de apă cauzată de şocuri seismice, vânt sau variaţii ale presiunii atmosferice.