RO 0995 test de revenire


Probă de pompaj care cuprinde o serie de măsurători ale creşterii nivelului piezometric sau a suprafeţei pânzei subterane, făcute la intervale de timp determinate, după oprirea pompajului din puţul de pompaj şi din puţurile de observaţie înconjurătoare.