RO 0722 hidrologie carstică


Ramură a hidrologiei care se ocupă cu fenomenele hidrologice în formaţiunile geologice cu largi pasaje subterane sau fracţiuni care permit circulaţia unor mase importante de ape subterane.