RO 0609 hidrografie


Ştiinţa care se ocupă cu descrierea şi măsurătorile relative la toate întinderile de apă: oceane, mări, râuri, lacuri, lacuri subterane, etc. In particular, cartografierea întinderilor de apă pentru nevoile navigaţiei.