RO 0556 cumpăna apelor subterane


Linia suprafeţei apei subterane sau a suprafeţei piezometrice de la care scurgerea subterană este divergentă de o parte şi de cealaltă.