RO 0553 baraj subteran V. baraj (1) ;


Masă de materiale impermeabile sau foarte slab permeabile şi care se găseşte sub suprafaţa solului într-o poziţie care împiedică scurgerea subterană.