RO 0365 curbă de depresie


Intersecţia unui con de depresie cu un plan vertical trecând prin axul său.

Grafic care arată variaţia în timp a nivelului unei pânze subterane ca urmare a unei pompări.

Profil al suprafeţei lichidului când panta sa este superioară pantei albiei.