RO 0295 apă moartă V. apă stătătoare ;


Apă având o mişcare foarte lentă sau complet imobilă, de unde rezultă în mod obişnuit un deficit de oxigen.