RO 0258 corelaţie


Interdependenţa sau relaţia între două variabile aleatoare măsurabile.