PO 1360 deficyt wodny


Różnica między ewapotranspiracją potencjalną a opadem w okresie suchym.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl