PO 1358 ochrona wód


Środki stosowane w celu oszczędzenia zasobów wody i do ochrony przed zanieczyszczeniem.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl