PO 1343 zlewnia reperowa


Niewielka (do 25 km2) zlewnia dobrze zorganizowana, przystosowana do wieloletniego monitoringu charakterystyk hydrologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych i in.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl