PO 1336 metoda powierzchnia-prędkość patrz tez metoda rachunkowa, metoda izotach;


Metoda pomiaru natężenia przepływu wody w rzekach, polegająca na wyznaczeniu pola powierzchni przekroju poprzecznego i średniej prędkości w tym przekroju.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl