PO 1316 posterunek dwuprofilowy


Posterunek pomiaru poziomu wody w dwóch profilach. Celem pomiarów jest określenie spadku podłużnego zwierciadła wody, dodatkowego parametru w zależności stan - przepływ.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl