PO 1244 ciek podziemny


Strumień wody przechodzący przez kawerny, groty i jaskinie.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl