PO 1240 osiadanie


Obniżenie znacznej części powierzchni gruntu w wyniku pobierania płynnych lub stałych cząstek podłoża bądź też w wyniku wymywania cząstek rozpuszczalnych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl