PO 1189 ostroga


Budowla wodna skonstruowana w celu regulacji rzeki; ma formę wału skierowanego poprzecznie do kierunku przepływu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl