PO 1185 źródło (geol.)


Miejsce, gdzie woda w sposób naturalny wypływa na powierzchnię ze skały czy też z ziemi, lub też zasila zbiornik wody powierzchniowej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl