PO 1087 sejsza


Falowanie powierzchni jeziora lub innych zamkniętych zbiorników, spowodowane trzęsieniem ziemi, wiatrami lub wahaniami ciśnienia atmosferycznego. S. ma długość w przybliżeniu równą długości zbiornika, wysokość rzędu kilku cm lub m, okres zależnie od wielkości zbiornika - kilku min lub godz.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl