PO 1086 prędkość wsiąkania


Przepływ wody w nienasyconym ośrodku porowatym na jednostkę powierzchni porów (prostopadłą do kierunku przepływu), przez którą odbywa się ruch wody. Jest to rzeczywista średnia prędkość przepływu w strefie nienasyconej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl