PO 1081 batometr


Przyrząd do poboru prób wody w celu określenia stężenia rumowiska unoszonego.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl