PO 1029 reologia


Dział mechaniki zajmujący się zjawiskami płynięcia materiałów lepkich, koloidów, zawiesin, odkształceń i plastyczności materii.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl