PO 1026 przepływ powrotny


Woda, która po wykorzystaniu wraca do koryta rzecznego lub wód gruntowych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl