PO 0995 obserwacja wzniosu


Pomiar wzniosu powierzchni piezometrycznej lub zwierciadła wód podziemnych w otworze badawczo-eksploatacyjnym lub otworach obserwacyjnych w ustalonych odstępach czasu po zaprzestaniu pompowania.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl