PO 0980 szypoty, porohy


Odcinek rzeki odznaczający się szybkim i burzliwym przepływem wody. Powierzchnia wody załamuje się na przeszkodach, nie tworząc jednak wodospadu lub kaskady.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl