PO 0966 warstwa opadu, wysokość opadu


Opad ciekłej wody pochodzącej z atmosfery, wyrażony wysokością warstwą wody równomiernie rozmieszczonej na poziomej powierzchni, w mm.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl